Nadelen

Hormonale substitutietherapie (HST) of hormonale vervangingstherapie

Nadelen

 1. alleen oestrogenen toedienen verhoogt het risico op baarmoederkanker, maar dit verhoogde risico neemt weer af wanneer er ook progesteron wordt gegeven.
  Vrouwen die geen baarmoeder meer hebben (hysterectomy) nemen best alleen oestrogenen.
 2. sommige studies tonen een verband aan tussen HST,meer bepaald de combinatie van oestrogenen met progesteron, en een verhoogd risico op borstkanker. Oestrogenen zouden geen beduidend hoger risico geven op borstkanker, althans niet tijdens de eerste jaren van gebruik, wel na 10 à 15 jaar.
  Of men na borstkanker oestrogenen mag gebruiken is nog onduidelijk.
  Ook een late menopauze en een late eerste zwangerschap (na 30j) zijn risicofactoren voor borstkanker.
  De risico's op borstkanker worden mede bepaald door de duur van de hormoonbehandeling en dalen weer na het stoppen van de behandeling.
   Uit recente gegevensanalyses blijkt ook dat de invloed van de duur van een hormoonbehandeling samenhangt met de BMI(=Body Mass Index=lichaamsgewicht/(lichaamslengte in m)²).
  Voor elk jaar dat men hormonen gebruikt stijgt het borstkankerrisico met 8-12% voor de combinatiemethode en met 1-3% wanneer alleen oestrogeen wordt genomen. Deze verhogingen werden voornamelijk vastgesteld bij minder dikke vrouwen met een BMI < 24,4.
 3. bloedklontervorming (trombose): orale hormoontherapie verhoogt het risico op bloedklonters, vooral het eerste behandelingsjaar. Hoe het zit met de andere toedieningsvormen moet nog nader onderzocht worden.
 4. sommige studies tonen een verhoogd risico op hartinfarct aan, en dit vanaf het eerste behandelingsjaar. In deze studies werden vrouwen onderzocht die in het algemeen jonger waren dan 55 jaar en werd de homoontherapie gestart rond de laatste menstruatie.
  In andere studies die geen voordeel aantoonden tov kransslagaderproblemen of een hartinfarct, was de gemiddelde leeftijd van de vrouwen 63 jaar en waren de meeste reeds 10 jaar in de menopauze.
  Ook wat betreft het risico van hormonentherapie op beroertes, spreken de verschillende onderzoeken elkaar tegen.
  Het tijdstip dat men begint met de HST zou zeer belangrijk zijn.
  Indien er geen voordeel is, weegt dan het gebruik op tegen het risico van borstkanker?
  Hormonale therapie is niet aan te raden als eerste preventie voor hart- en bloedvatenproblemen.
 5. HST kan bloedingen, gelijkend op de menstruatie tot gevolg hebben (dit komt door het toevoegen van progesteron).
 6. HST kan neveneffecten hebben zoals:
  • gevoelige borsten
  • het lichaam houdt water vast
  • hoofdpijn
  • misselijkheid
  • buikpijn
  • onregelmatig bloedverlies
 7. kostprijs: hormonale substitutie wordt meestal niet terugbetaald, zo worden de preparaten voor de continue methode niet vergoed.
  Dit kan een bijkomend nadeel vormen. Hier is dus nog werk aan de winkel om een HST-behandeling voor ieder die het wenst betaalbaar te maken.
 8. De positieve effecten van een hormoonbehandeling zouden niet opwegen tegen de nadelen; dit geldt vooral bij de hormoonpreparaten die oestrogeen bevatten in combinatie met een bepaald type progestageen, nl. MPA (medroxy progesteron acetaat).
  Het is af te raden dit type van hormonen nog oraal te gebruiken.
  Hormoonbehandeling met MPA's wordt vooral in de USA voorgeschreven. In ons land gebruikt men vaak andere types progestagenen; echter de effecten op lange termijn van deze types moeten nog onderzocht worden.

Het kankerrisico wordt echter niet alleen bepaald door de hormonenhuishouding. Er zijn nog andere risicofactoren zoals familiale geschiedenis,alcoholgebruik, stress, milieuverontreiniging, en eetgewoonten ... .

Hormoontherapie is niet voor iedereen geschikt. Er worden best geen hormonen toegediend aan vrouwen met:

 • borstkanker, baarmoederkanker
 • bloedklonters (trombose)
 • galproblemen of een leveraandoening
 • beroerte
 • migraine

Raadpleeg steeds een arts. Misschien is het mogelijk om oestrogeenpleisters te gebruiken in plaats van pillen zonder dat de ziekte of kwaal verergert en men toch van bepaalde voordelen van hormoontherapie kan genieten.