Behandeling

De eerste manier om in goede gezondheid oud te worden is:

een goede levensstijl =   een gezonde voeding + voldoende lichaamsbeweging + positieve levenshouding.

De overgang is een natuurlijk verschijnsel dat vanzelf voorbij gaat, en moet normaal gesproken niet behandeld worden.
Echter er zijn manieren (medische en niet-medische) om minder aangename gevolgen van de overgang te verminderen.
Een behandeling kan ook preventief werken, denken we hier vooral aan osteoporose (? en aan hart- en vaatziekten).
De dag van vandaag is één van de voornaamste doelstellingen van de behandeling van de menopauze: de levenskwaliteit van de vrouw, het is meer dan preventie van osteoporose.
Een vrouw moet op zoek gaan naar de voor haar meest geschikte oplossing, en dit in samenspraak met een arts die begrip opbrengt voor deze problematiek.

© www.menopauzeonline.be