Blaasproblemen

In de postmenopauze is er een verhoogde kans op blaasontstekingen en vaginale infecties.

Symptomen van een blaasontsteking:
- dikwijls plassen en
- pijn bij en na het plassen.

Ook urine-incontinentie (ongewild urineverlies) kan optreden doordat de weefsels in de urinestreek zwakker zijn geworden. Het tekort aan oestrogenen kan als gevolg hebben dat de sluitspieren van de blaas minder goed functioneren. Gemenopauzeerde vrouwen hebben vaak last van minimaal urineverlies, weleens stress-incontinentie genoemd, dit is urineverlies bij het lachen, hoesten of tillen. Bekkenbodemspieroefeningen kunnen hier soelaas brengen.
Echter incontinentie is geen normaal ouderdomsverschijnsel. Raadpleeg een arts.

Of er een rechtstreeks verband is tussen deze klachten en de menopauze weet men nog niet met zekerheid. Waarschijnlijk zijn het ook de fysiologische veranderingen in het lichaam van de vrouw die deze klachten doen ontstaan.

 

Behandeling