Hart- en vaatproblemen

Tot aan de menopauze worden de vrouwen beschermd tegen allerlei hartkwalen door hun hormonen. Maar nu valt deze bescherming weg en hebben de vrouwen evenveel kans op hartziekten als mannen. (één van de voornaamste doodsoorzaken zowel bij vrouwen als bij mannen)

 

Wat kunnen we doen ter preventie?